Ce este verificarea PRAM?

PRAM este o prescurtare care vine de la cuvintele Protecție prin Relee Automatizare și Măsură, iar verificarea PRAM se referă la  revizuirea periodică a instalației de împământare și a instalației de paratrăsnet, astfel încât să se prevină electrocutarea personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru, apariția incendiilor și  distrugerii aparaturii electrice. În urma verificării PRAM de către o firmă acreditată ANRE, se va elibera un buletin ce conține datele măsurătorilor efectuate. Dacă s-au constatat probleme ale instalațiilor electrice, ele trebuie remediate cât mai rapid deoarece lipsa buletinului de conformitate PRAM poate aduce sancționarea cu o amendă de până la 10.000 lei potrivit legii Securității și Sănătății în Muncă.

Un certificat sau un buletin PRAM trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Contract/Comandă sau altă formă de colaborare economică (din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare).
 2. Atestatul ANRE (în copie).
 3. Autorizația ANRE a electricianului executant șef de lucrare (în copie) – conform Normelor de protecția muncii, lucrarea trebuie executată de către minim 2 persoane, una Calificată și Competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una Instruită (autorizată intern gradul II SSM).
 4. Certificatul de Verificare Metrologică a aparatului cu care s-au efectuat măsurătorile (în copie).
 5. Buletine de Încercare/Verificare (în original).
 6. Recomandări, în cazul în care se constată o deficiență.
 7. Raport final de verificare a instalației (dacă este cazul).
 8. Recomandare pentru data următoarei verificări.

Când și cum se face o verificare PRAM?

Verificarea PRAM se face o data la 6 sau 12 luni. Este recomandată ca verificarea PRAM să se facă o data la 6 luni, însă o verificare completă este obligatorie o data pe an (priză de pământ, tablou electric, prize și utilaje).

Verificarea cuprinde 3 pași:

 1. Verificarea vizuală
 2. Testarea
 3. Înregistrarea rezultatelor

La cine să apelezi pentru o verificare PRAM în Ialomița?

Dacă vrei să efectuezi o verificare PRAM, apelează la o firmă specializată, acreditată ANRE din Slobozia sau împrejurimi, atunci apelează la Electro Instal Constantin. Echipa de profesioniști se va ocupa de tot procesul verificării ăntr-un mod sigur si efficient.