Procesul birocraric pentru racordarea la rețeaua de electricitate poate fi lung și obositor dacă nu ești familiarziat cu acest domeniu sau dacă nu ai destul timp la dispoziție pentru solicitarea și completarea documentelor necesare. Apelând la o firmă specializată în domeniu, poți economisi atât timp, cât și bani pentru a obține într-un timp cât mai scurt toate documentele necesare pentru începerea instalării a sistemului electric.

Etapele care trebuie parcurse din punct de vedere legal pentru recordarea la rețeaua electrică sunt următoarele:

1. Depunerea solicitărilor pentru racordarea la rețeaua electrică sau pentru sporuri de putere (consumatori casnici și industriali)

2. Obținere Aviz Tehnic de Racordare (ATR)

Avizul Tehnic de Racordare constituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică.

3. Întocmire dosar tehnic pentru instalația de utilizare

Instalația de utilizare sau „instalația de interior” se referă la întreaga instalație electrică existenta în proprietatea unei personae.

Acest dosar va trebui să cuprindă:

  •  declarația executantului prin care se respectă cerințele din avizul tehnic de racordare , realizarea instalației de utilizare în baza proiectului tehnic verificat in condițiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare;
  • procesele verbale care confirmă efectuarea verificărilor și recepției la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzătoare, buletine de încercări și altele.

După caz, dosarul instalației de utilizare poate cuprinde și următoarele documente:

  • schema monofilară a instalației de utilizare  la nivel de interfață cu instalația de racordare, stația de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute si a reglajelor acestora;
  • schema de racordare la rețeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de rețea.

Dosarul de instalații de utilizare se întocmește de un electrician autorizat A.N.R.E. sau de către firma executantă (atestată de A.N.R.E.).

4. Execuție lucrări de alimentare cu energie electrică 0,23/0,4 kV

Execuția efectivă a lucrărilor de instalare a circuitului electric.

Electro Instal Constantin îți pune la dispoziție servicii complete pentru racordarea la rețeaua electrică, de la întocmirea tuturor actelor necesare și depunerea documentelor completate, până la executarea lucrărilor de racordare  la rețeaua electrică.