Electro Instal Constantin ofera servicii de montaj, punere in functiune si service pentru sursele de rezerva ce deservesc o gama larga de obiective.

De asemenea oferim consultanta pentru gasirea celei mai bune solutii tehnico-economice, care sa acopere toate cerintele dumneavoastra legate de alimentarea din surse de rezerva.

Va prezentam mai jos principalele solutii de electroalimentare:

Grupurile electrogene sunt surse care se instalează la consumatorii pentru alimentarea de bază (consumatori izolaţi, cabane, şantiere în fază iniţială, etc.) sau ca surse de rezervă de inlocuire. Această ultimă soluţie se aplică în cazul consumatorilor care au receptori de categoria zero sau 1, ce necesită un nivel de siguranţă ridicat în alimentare, care nu poate fi asigurat prin alimentarea din sistemul extern. Din această categorie fac parte receptorii vitali.

Receptorii vitali, care trebuiesc prevăzuţi cu alimentare de rezervă locală (sursa electrică de înlocuire) se împart în două categorii:

• receptori care nu admit  întreruperi în alimentare mai mari de o secundă;

• receptori care admit întreruperi în alimentare cu durate de 1-5 minute.

Alimentarea, în caz de indisponibilitate  a sistemului extern (alimentarea de baza), a primei categorii de receptori se asigură de la sistemul intern prevăzut cu surse de energie electrică neântreruptibile, iar receptorii din a două  categorie sunt alimentaţi de la sistemul intern (sursa de înlocuire) prevăzut cu grupuri electrogene.

Grupurile electrogene acoperă gama de puteri 5-1400 kVA. Un grup electrogen funcţionează stabil numai dacă încărcarea este de cel puţin o treime din puterea nominală a generatorului, la un factor de putere de 0,8.

La alegerea grupului electrogen, respectiv la determinarea puterii sale aparente, va trebui să se ţină seama de următorii factori:

• altitudinea locului unde este amplasat grupul

• temperatura aerului din zona şi umiditatea lui relativă precum şi de factorul de putere total al sarcinii, în cazul în care  este mai mic de 0,8.

În cazul pornirii unor motoare electrice de putere mare care antrenează utilaje cu pornire grea (ventilatoare, pompe centrifuge, turbocompresoare) este necesar să se aibă în vedere că şocurile produse la pornirea lor pot avea ca efect scăderi de tensiune şi de frecvenţă, pe care echipamentul electronic de protecţie din panoul de comandă le va interpreta ca informaţii de avarie, deconectând astfel grupul.

De aceea, toate motoarele electrice a căror putere depăşeşte 10% din puterea generatorului, precum şi cele care antrenează utilaje cu pornire grea trebuiesc dotate cu demaroare electronice, astfel încât curentul de pornire al unui motor electric nu va depăşi de două ori curentul lui nominal.

Când puterea cerută de consumatorii vitali este foarte mare, se recomandă un studiu tehnico-economic privind utilizarea a mai multor grupuri de putere mare. Astfel, reţeaua receptorilor vitali s-ar diviza în coloane de puteri apropiate, fiecare fiind deservită de un grup electrogen, dar si un grup de aceeaşi mărime, care sa constituie rezerva comună.

 Grupul electrogen – sursă de bază

Grupul electrogen este utilizat şi ca sursă de bază pentru alimentarea cu energie electrică a cabanelor, a unor locuinţe din zone izolate şi chiar a utilajelor existente pe şantiere.
Pentru alimentarea cu energie electrică a unei locuinţei, se pot utiliza grupuri electrogene în varianta staţionară sau mobilă, care asigură o autonomie cuprinsă între 1,5 şi 3 ore de funcţionare.

Grupurile electrogene având puteri cuprinse între 2,5 kVA şi câteva zeci de kVA, pot asigura în condiţii optime, alimentarea cu energie electrică a utilajelor existente pe şantier. Avantajele utilizării grupurilor electrogene în alimentarea cu energie electrică a şantierelor sunt următoarele :

  • deschiderea şi organizarea şantierelor nu este condiţionată de efectuarea unor lucrări de racordare la reţelele electrice din zonă;
  • funcţionarea instalaţiilor de pe şantier nu este subordonată cerinţelor specifice ale reţelelor de distribuţie electrică, precum şi limitarii vârfului de sarcină în anumite perioade  ale zilei şi a realizării unui factor de putere cât mai aproape de unitate;
  • libertate absolută de deplasare a echipamentelor de la un punct la altul;
  • independenţa totală faţă de întreruperile în alimentare, determinate de avariile din reţeaua furnizorului.

Funcţionarea în paralel cu reţeaua a grupurilor electrogene, asigură compensarea vârfurilor de sarcină peste limitele impuse de furnizorul de  energie electrică, precum şi ameliorarea factorului de putere.
În cazul alimentării şantierelor de la reţele în care se produc frecvent  întreruperi  este recomandată existenţa unui grup electrogen cu pornire automată la întreruperea alimentării de la sistemul extern şi cu revenire automată la reapariţia tensiunii la acesta.

 SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ NEINTRERUPTIBILE – UPS (Uninterruptible Power Supply)

 În diverse situaţii este necesară asigurarea cu energie electrică de la o sursă care să nu producă întreruperi sau deformări ale undei sinusoidale de tensiune. Aceasta este cazul echipamentelor de calcul, aparaturii electromedicale din sălile de operaţii şi de terapie intensivă, al camerelor  de comandă, al instalaţiilor de avertizare şi de stingere a incendiilor şi mai ales al celor legate de siguranţa naţională.

Pentru a sigura o alimentare neântreruptă sunt necesare trei elemente distincte :

  • o sursă de energie electrică auxiliară, independentă de reţea;
  •  un convertor al acestei energii în energie electrică, având aceiaşi parametri (număr de faze, tensiune, frecvenţă) cu reţeaua de la care sunt alimentate în mod curent echipamentele;
  • un sistem de urmărire a tensiunii din reţeaua furnizorului extern, care să facă comutarea pe sursa de siguranţă, neâtreruptibilă, prevazută de consumator.

Ca sursă de energie de siguranţă, este preferată bateria de acumulatori, aflată în regim de încărcare permanentă. Aceste acumulatoare trebuie să fie de tipul fără producere de gaze şi fără întreţinere iar reâncărcarea lor se face automat prin intermediul unui redresor comandat. Acestea  au o durată de viaţă de 5-6 ani, după care capacitatea lor scade sub 80% din cea iniţială. Unii constructori de acumulatoare nu mai folosesc acidul sulfuric, ci o pastă (gel) care permite funcţionarea lor în orice poziţie.

Invertorul, care transformă tensiunea continuă a acumulatoarelor în tensiune alternativă cu aceeaşi valoare şi frecvenţă ca a reţelei, este realizat cu tranzistoare MOS sau IGBT, comandate de un procesor specializat şi acoperă domeniul de la 300 VA la 700 kVA. Când parametrii energiei electrice furnizate de sursa de bază (sistemul electroenergetic) nu se mai încadrează în limitele admise (valoare tensiune, frecvenţă, etc.) un comutator static inclus în UPS, comută receptorii (sarcina) de pe sursa de bază pe “invertor” care, alimentat fiind de la sursa de siguranţă, conservă parametrii tensiunii şi frecvenţei.

Acest mod de lucru este economic şi măreşte disponibilitatea echipamentului, deoarece alimentarea receptorilor se asigură, în regim normal de la sursa de bază, iar invertorul este folosit numai în cazul indisponibilităţii sursei de bază (Ub =0).

Un alt sistem este cel cu dublă conversie. În acest caz, receptorii sunt conectaţi permanent la invertor, iar acesta, la rândul lui, este alimentat, fie de la sursa de bază, fie de la sursa de siguranţă, când cea dintâi nu mai este disponibilă (pe seama comutatorului static CS. Invertorul funcţionează neîntrerupt, iar la defectarea lui accidentală se trece automat pe sursa de bază (ICS). Acest mod de lucru are dezavantajul unui randament energetic mai mic, datorită dublei conversii, însă receptorii sunt permanent  alimentaţi de la o sursă de energie electrică cu parametrii de calitate corespunzători.

Dacă se estimează că întreruperile în alimentare pot fi de durată mare şi frecvente (de ex.câteva ore), utilizarea acumulatoarelor drept sursă de siguranţă nu este recomandabilă, deoarece costul lor este ridicat şi necesită spaţii mari de instalare. În acest caz este preferabil să se utilizeze grupuri electrogene cu pornire rapidă, automată, a căror intrare în regim, în plină sarcină, se face în mai puţin de 1 minut.

Ca urmare, bateria de acumulatoare, se va dimensiona pentru asigurarea alimentării pentru o durată de câteva minute, necesara pornirii grupului electrogen. Bateria de pornire a grupului este menţinută permanent încărcată.