Atunci când ne gândim la instalația electrică a unei clădiri, ne gândim de fapt la singuranța persoanelor care se află în clădirea respectivă. Fie că vorbim de propria locuință, de spațiul în care lucrăm sau de o instituție pe care doar o vizităm, nerespectarea normelor de implementare și verificare a instalațiilor electice poate pune în pericol siguranța persoanelor aflate în acele clădiri. De aceeea trebuie să solicităm periodic servicii de mentenanță a instalațiilor electrice dacă ne dorim să evităm orice pericole. Este indicat să apelăm la prersoane specializate în domeniu atunci când ne dorim să executăm sau doar să verificăm intsalațiile electrice.
Read More